اخبار برگزیده

درپوش غذا وكيوم اسمارت ليدز


درپوش غذا وكيوم اسمارت ليدز


 


از تماس پاک کننده هاي شيميايي و اجسام نوک تيز به قسمت شفاف اسمارت ليدز جدا خودداري نماييد .هيچگاه از ناخن براي فشار قسمت شفاف استفاده نکنيد .آنقدر به اين وسيله فوق العاده فشار بياوريد تا از وکيوم بودن مواد غذاييتون اطمينان حاصل کنيد


 


مواردي براي مراقبت بيشتر از اسمارت ليدز :


اسمارت ليدز را روي اجاق گاز داخل فر يا روي مواد در حال سرخ شده قرار ندهيد هنگام استفاده از اسمارت ليدز در مايکروفر مطمئن شويد که اسمارت ليدز به طور آزادانه و نه به صورت کيوم روي ظرف قرار گرفته باشد


 آنقدر به اين وسيله فوفالعاده فشار بيباوريد که از وکيوم بودن ظروفتان مطمئن شويد 
فقط مواظب باشيد ناخنهايتان به سطح اسمارت ليدز صدمه نزند اراي 4 سايز مختلف در پکيج براي استفاده آسان براي همه نوع ظروف منزل


 


  


درپوش غذا وكيوم اسمارت ليدز

درپوش غذا وكيوم اسمارت ليدز

درپوش غذا وكيوم اسمارت ليدز

 


منبع این نوشته : منبع
آخرین جستجو شده ها